RSS
A A A K
SmodBIP

Działalność statutowa

Działalność‡ statutowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu oleśnickiego obejmuje:

 • zapobieganie chorobom zakaśşnym zwierząt i ich zwalczanie,
 • badanie zwierząt rześşnych i ich mięsa, badanie zwierząt łównych i ich mięsa, przeznaczonego do spożycia przez ludzi,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych,
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej,
 • sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzęami i produktami pochodzenia zwierzęcego,
 • sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną środków żywienia zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt,
 • kontrola występowania pozostałości chemicznych i biologicznych, leków oraz skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz środkach żywienia zwierząt,
 • sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością zdrowotnąmateriału biologicznego,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania


Opublikował: Tadeusz Partyka
Publikacja dnia: 12.10.2010
Podpisał: Tadeusz Partyka
Dokument z dnia: 12.10.2010
Dokument oglądany razy: 2 770